Butik

Vare bestilles i Radonfokus Butik her.

Hvor mange dosimetre/elektriske måleinstrumenter skal bestilles?

Anbefalede antal målepunkter  (= antal dosimetre/elektriske måleinstrumenter):

I bolig måles i opholdsrum (stue/spisekøkken), i forældre soveværelse, i alle børne værelser, i mest benyttet rum på overetage og i kælderrummet nær ved trappe til beboelsesplan. Der kræves mindst to målepunkter i en bolig.

På arbejdsplas og i institutioner måles i alle kælderrum, hvor personer kan opholder sig merer end en time dagligt, i alle rum, som er placeret direkte mod jordlag samt i mindst et rum på øvrige etager. 

Ønsker du en radonmåling udført i dit hus eller på din arbejdsplads har du følgende muligheder:

  • Måling med to eller flere Radtrak² Dosimetre i tre måneder (fra oktober til april). 

  • Måling med en eller flere Rapidos Dosimetre i to uger (over hele året).

  • Måling med en eller flere Duotrak Dosimetre i ti arbejdsdage (med manuel start/stop hver arbejdsdags start/slut).
  •  

    Måling med en eller flere CANARY Elektrisk Måleinstrument (lejet). Til løbende måling/visning af radonniveau (alternativ til dosimeter-måling og ved forbedringsprojekter).

  • Måling med en eller flere CANARY Elektrisk Måleinstrument (købt). Til løbende måling/visning af radonniveau (alternativ til dosimeter-måling og ved forbedringsprojekter.

For at få udregnet en årsmiddelværdi, skal målinger udføres med Radtrak² Dosimetre i månederne fra oktober til april, hvor opvarmning af huset medfører undertryk inde i huset, således at radon ”suges” fra undergrunden ind i huset gennem små sprækker og utætheder.

For at få en retvisende radonværdi i boligen kan radonmåling foretages med Rapidos Dosimetre, hvor måling foretages over to uger. Denne måling kan udføres over hele året.

For at få en retvisende radonværdi på en arbejdsplads eller i en institusion kan radonmåling foretages med Duotrak Dosimetre, hvor måling startes ved hver arbejds-dags-start og sluttes ved hver arbejds-dags-slut i ti dage. Denne måling kan udføres over hele året.

For at få en retvisende radonværdi i bolig og på arbejdsplads kan radonmåling foretages med CANARY Elektrisk Måleinstrument, som løbende angiver det målte radonniveau som 1 dags niveau, 7 dages niveau og årsmiddelværdi. Ved måling over 90 dage (i perioden fra oktober til april) vil den målte årsmiddelværdi være sammenlignelig med angivne årsmiddelværdi fra en Radtrak-Dosimeter-måling over 90 dage.

 

Målemetode og Måleusikkerhed:  

Med dosimeter eksponeres en film. Efter eksponering fremkaldes filmen og radonpartikler optælles/måles på  laboratorie (hos Radonovsa). Herudfra beregnes radonintensitet. Måleusikkerhed er ca +/-5%. Ved måling over 90 dage (i perioden fra oktober til april) udregnes en årsmiddelværdi.

Med CANARY Elektrisk Måleinstrument påvirker radongassen en krystal, som herefter angiver radoneksponering for en dag, for syv dage samt det gennemsnitlig målte radonniveau. Måleusikkerhed er ca +/-20%. Ved måling over 90 dage (i perioden fra oktober til april) kan estimeres en årsmiddelværdi.

Levering og returnering

Bestilte varer leveres fragtfrit. Ved Dosimetre medleveres returemballage til forsendelse til Laboratorium. Ved lejet udstyr leveres returemballage, og returnering af lejet udstyr betales af kunden. Med levering følger placeringsanvisning samt for elektrisk måleapparat skema for notering. Udfyldt skema (for elektrisk måleapparat) returneres til Radonfokus for kommentar og anbefalet fremtidig aktivitet. Udfyldt skema kan sendes til Radonfokus via e-mail, per post eller sammen med returvarer. 

Bestilling

Vare bestilles i Radonfokus Butik her.

Returnering af dosismetre

Efter endt måling sendes dosimetre i den medleverede beskyttelsespose til:

RADONOVA
P.O. BOX 6522,
SE-751 38 UPPSALA SWEDEN

Og efter ca. tre uger modtages rapport.

Returnering af måleskema og lejet elektrisk måleudstyr

Efter endt måling sendes/leveres udfyldt måleskema samt lejet måleudstyr til:

RadonFokus
Papegøjevej 15,
4200 Slagelse

Eller måleskema sendes til mail: info@radonfokus.dk.

Efter ca. en uge modtages rapport.

Kontakt Radonfokus

RadonFokus
Papegøjevej 15
DK-4200 Slagelse

Telefon: +45 4121 1160
Mail: info@radonfokus.dk
www.radonfokus.dk

Copyright 2017 Radonfokus. All Rights Reserved.
+45 4121 1160 | info@radonfokus.dk | CVR 36953284